APARTAMETY POD LASEM/APARTMENTS NEAR THE FOREST

24 listopada

APARTAMETY POD LASEM/APARTMENTS NEAR THE FORESTCałoroczne apartamenty pod ścianą lasu, z dala od reszty wsi
Miejsce Przyjazne Dorosłym oraz ich Zwierzakom
Wieczory przy kominku, kawa na tarasie
Obserwacja zachodów słońca i kluczy żurawi
Cisza, spokój i przyroda
Lasy, łąki, grzyby, jagody
Szlaki rowerowe i konne wśród lasów i pól
Raj psi i ptasi 
Park Krajobrazowy Dolina Baryczy - Stawy Milickie
Niepowtarzalny klimat wnętrz
 Brak TV i tłumów turystów
Spokój, natchnienie, inspiracja ...


PYTANIA/REZERWACJE: 
siedlisko@wroblinieckk.nazwa.pl
(Siedlisko nie posiada numeru telefonu) 

Odpowiedź najpóźniej na drugi dzień.


 Nasza oferta skierowana jest DO OSÓB DOROSŁYCH I DZIECI STARSZYCH (wiek szkolny).
Zapraszamy również Państwa PSY i KOTY
 Żuraw i Czapla oferują TRZY CAŁOROCZNE, DWUPOZIOMOWE APARTAMENTY, każdy z apartamentów (powstałe po podzieleniu na 3 segmenty budynku byłej stajni) jest w pełni wyposażony. 
Otoczenie, widoki - łąki i lasy.
Każdy jest wynajmowany w całości, cena wynajmu zależy od ilości mieszkających osób (max. 4) i długości oraz terminu pobytu (szczegóły w CENY 2023 )

Bardzo Państwa prosimy o nie przyjeżdżanie "z zaskoczenia". 
Staramy się prowadzić tu normalne życie :) 

Zapraszamy serdecznie!


---


ENGLISH

Pre-booking and questions:

(Replay no later than the next day)

We offer accommodation (self-catering) for adults with children over the age of 7. 
Pets are welcome too!
Żuraw and Czapla offer three year-round apartments, each of the apartments is fully equipped. 
Each is rented as a whole, the rental price depends on the number of people living (max. 4) and the length and date of stay (details in the price list, PRICE LIST 2023 )


Welcome!


 www.wrobliniec.com

Apartments by the forest wall, away from the rest of the village
Friendly place for adults and their pets
Evenings by the fireplace, coffee on the terrace
Observation of sunsets and cranes
Peace, quiet and nature
Forest, meadows, mushrooms, berries
Bicycle and horse trails among forests and fields
A dog and bird paradise
Barycz Valley Landscape Park- Milicz Ponds
Unique interior and atmosphere
No TV or crowds of tourists
Peace and inspiration!DLA KOGO czyli NASI GOŚCIE/FOR WHOM - OUR GUESTS

24 listopada

DLA KOGO czyli NASI GOŚCIE/FOR WHOM - OUR GUESTS

Goście Żurawia i Czapli to, tak się ukształtowało przez 15 lat, przede wszystkim pary (niemniej każdy apartament może przyjąć do 4 osób).
Nasi Goście kochają spokój, przyrodę, wino przy kominku, kawę na tarasie i PSY :-)
Zwierzaki zapraszamy do nas bez dodatkowych opłat. Nie mamy oferty dla małych dzieci.

Ze względu na innych Gości możemy przyjąć tylko psy zsocjalizowane i niehałaśliwe. Prosimy o zabranie ze sobą koca/legowiska dla zwierzaka. Wszystkie koce, narzuty i poduszki w Siedlisku przeznaczone są wyłącznie dla ludzi. Psy zapraszamy do ewentualnego korzystania z dolnych, pomarańczowych kanap skórzanych, na własnych, ulubionych kocykach. Natomiast meble na górze, czyli łóżka i kanapa rozkładana, przeznaczone są tylko dla ludzi.
O przyjeździe zwierzęcia prosimy uprzedzić w mailu.


ENGLISH

The guests of Żurawia and Czapla are, as it has been for 15 years, mainly couples (however, each apartment can accommodate up to 4 people).
Our guests love peace, nature, wine by the fireplace, coffee on the terrace and DOGS :-)
Pets are welcome to us at no extra charge. We do not have an offer for small children.

Due to other guests and our own animals, we can only accept socialized and non-noisy dogs. Please bring a blanket/bed for your pet. All blankets, bedspreads, pillows and furniture upstairs in Siedlisko are intended for people only. Dogs are welcome to use the lower, orange leather sofas, on their own favorite blankets. Please inform us about the arrival of your pet in an e-mail.

Oto kilka zdjęć poprzednich gości/
Here are some photos of previous guests:
GDZIE czyli APARTAMENTY

24 listopada

GDZIE czyli APARTAMENTYNocleg pod lasem w Dolinie Baryczy,
kominki, kuchnie kaflowe,
Gospodarstwo agroturystyczneNaszym gościom oferujemy trzy dwupoziomowe, całoroczne apartamenty

Apartamenty różnią się między sobą jedynie szczegółami kolorystycznymi oraz usytuowaniem części sypialnych (na piętrze) względem stron świata, stąd ich nazwy: Apt.Wschodni - okna w  sypialni od str.wschodniej, Apt. Środkowy - zadaszona weranda w części sypialnej od str.południowej, Apt.Zachodni - okna w części sypialnej od str.zachodniej. Wszystkie apartamenty mają wejścia i tarasy oraz okna na parterze od strony południowej, z widokiem na łąkę i las. W apartamentach, ze względu na otoczenie zielenią oraz dobrą izolację ścian i dachów, jest chłodno w lecie i ciepło w zimie. Tarasy i ogródki między apartamentami oddzielone są zielenią, co zapewnia prywatność.


W ka
żdym partamencie na parterze:

(40 m.kw.) Kompletnie wyposażona część kuchenna (lodówka, garnki, talerze, sztućce, szkło, czajnik elektryczny, kawiarka, lodówką i kaflową kuchnią (drewno w cenie noclegu), na której Goście mogą przyrządzać posiłki (na życzenie  wypożyczamy kuchenkę elektryczną, dwupalnikową – 5zł/prąd/dobę faktycznego użytkowania), część kominkowa z kanapami, łazienka z WC i prysznicem. Goście ogrzewają apartamenty samodzielnie kominkiem żeliwnym (drewno w cenie noclegu). Zimą rozpalamy dla Państwa w apartamentach "na dzień dobry".


W każdym partamencie na piętrze:

40 m.kw. ze skosami) część sypialna z podwójnym łóżkiem w jednej części, rozkładaną kanapą w drugiej części oraz drugą łazienką z WC i bidetem. Dodatkowo apartament środkowy posiada umeblowaną werandę na piętrze z widokiem na las. Zapewniamy pościel i ręczniki.

Wszystkie apartamenty posiadają umeblowane drewniane tarasy na parterze (widoki na łąkę i las) oraz osobne ogródki, oddzielone między sobą gęstymi, dużymi krzewami, co zapewnia prywatność gościom i bezpieczeństwo psom.

Jeśli komuś nie chce się gotować .. ;) : w Siedlisku Goście otrzymają mapki i informacje na temat okolicznych miejsc, w których można zjeść rybkę, dziczyznę i inne...

Apartamentu środkowa

JAK czyli KARTA GOŚCIA/ GUEST CARD

24 listopada

JAK czyli KARTA GOŚCIA/ GUEST CARD

PRAWA GOŚCI I PROŚBY DO GOŚCI   

Spisane dla Państwa wygody i naszego spokoju.


1. Nasza oferta skierowana jest DO OSÓB DOROSŁYCH I DZIECI STARSZYCH (wiek szkolny). ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ PSY i KOTY :) Ze względu na innych Gości możemy przyjąć tylko psy zsocjalizowane i niehałaśliwe. Prosimy o zabranie ze sobą koca/legowiska dlazwierzaka. Wszystkie koce, narzuty i poduszki w Siedlisku przeznaczone są wyłącznie dla ludzi.Psy kanapowe (o istnieniu których wiemy, bo dwóch taki mieszka z nami :D) zapraszamy dokorzystania z dolnych, pomarańczowych kanap na własnych, ulubionych kocykach.  O przyjeździe zwierzęcia prosimy uprzedzić w mailu.


2. Goście otrzymują W CENIE POBYTU: drewno do palenia w kominkach, kuchniachkaflowych, dwa leżaki, dostęp do grilli przenośnych bez opału. We własnym zakresie Goście zaopatrują się w węgiel na grill przenośny. Na krótkie wycieczki lub przejazd do sklepu udostępniamy dwa proste rowery.


3. Za użytkowanie KUCHENKI ELEKTRYCZNEJ (zamiast lub oprócz kaflowej kuchniwiejskiej, dostępnej w każdym apartamencie) doliczana jest opłata 5 zł za każdą dobę. Podobnie za inne urządzenia elektryczne przywiezione przez Gości typu suszarki do grzybów (nie dotyczy ładowarek do telefonów, laptopów itp.). Potrzebę kuchenki proszę zgłosić w mailu.


4. Ze względu na warunki panujące w Siedlisku i okolicy (cisza brak odgłosów innych niż szum lasu, śpiew ptaków, odgłosy zwierząt i sezonowych prac na polach) prosimy o zachowanie ciszy,niesłuchanie głośno muzyki oraz NIEPALENIE PAPIEROSÓW na całym terenie Siedliska, na tarasach i w stodole.


5. CISZA NOCNA obowiązuje od 22.00 do 7.00. Po godz. 22.00 prosimy o zachowanie ciszy ze względu na innych gości.


6. DOBA HOTELOWA trwa od godz.15.00 w dniu przyjazdu do godz. 11.00 w dniu wyjazdu.Ewentualne inne godziny pobytu bywają możliwe - do ustalenia w trakcie rezerwacji.


7. Prosimy o niepozostawianie resztek jedzenia i kosmetyków w łazienkach i kuchniach. Nie zostawiaj śmieci ani resztek jedzenia na zewnątrz.


8. Prosimy o wysypywanie popiołu z kominków na łąkę przy krawędzi lasu.


9. W Siedlisku segregujemy odpady - odpowiednie pojemniki/kubły koło bramy. Nie należy też wylewać tłuszczu do kanalizacji, bo się zatka. Mamy ekologiczną oczyszczalnię ścieków, w którejsą bakterie.


10. Apartamenty uprzejmie prosimy zostawić w takim stanie, w jakim je Państwo zastali.


11. Obowiązuje bezwzględny ZAKAZ przebywania na terenie Siedliska osób nieobjętych rezerwacją.


12. Prosimy o grillowanie poza werandą z powodów ppoż.


13. Prosimy o regulowanie płatności w pierwszym dniu pobytu.


Dziękujemy w imieniu pozostałych Gości za uszanowanie powyższych próśb. 
Życzymy miłego pobytu!

 —————————————————————————————————————


ENGLISH

GUEST RIGHTS AND GUEST REQUESTS

Written for your comfort and our peace of mind.


1. Our offer is addressed to adults and older children (school age). We also welcome dogs and cats. Due to other guests, we can only accept socialized and quiet dogs. Please bring a blanket/bed for your pet. All blankets, bedspreads and pillows in Siedlisko are intended only for people. Sofa dogs (of which we know, because two of them lives with us :D) we invite you to use the lower, orange sofas on your own favorite blankets. Please inform us about the arrival of the animal in an e-mail.


2. Guests receive included in the price of the stay: wood for fireplaces, tiled kitchens, two deckchairs, access to portable grills without fuel. Guests can purchase charcoal for a portable grill on their own. For short trips or a trip to the store, we provide two simple bicycles.


3. For the use of the electric cooker (instead of or in addition to the tile country kitchen available in each apartment) a fee of PLN 5 is added for each day. Similarly for other electrical devices brought by guests, such as mushroom dryers (does not apply to phone chargers, laptop chargers, etc.). Please report the need for a kitchen in an e-mail.


4. Due to the conditions in Siedlisko and the surrounding area (quiet - no sounds other than the noise of the forest, birds singing, sounds of animals and seasonal work in the fields), please keep silence, do not listen to loud music and DO NOT SMOKE in the entire area of ​​Siedlisko, on the terraces and in the barn.


5. NIGHT QUIET is valid from 22.00 to 7.00. after 22.00 please keep silence for the sake of other guests.


6. HOTEL DAY lasts from 15.00 on the day of arrival until 11.00 on the day of departure. Possible other hours of stay are possible - to be agreed during the booking process.


7. Please do not leave leftovers of food and cosmetics in bathrooms and kitchens. Do not leave garbage or leftover food outside.


8. Please dump cold ashes from fireplaces on the meadow at the edge of the forest.


9. In Siedlisko, we segregate waste - appropriate containers / buckets near the gate. Also, do not pour grease down the drain, because it will clog. We have an ecological sewage treatment plant with bacteria in it.


10. Please kindly leave the apartments in the condition in which you found them.


11. There is an absolute PROHIBITION for persons who are not covered by the Siedlisko to stay in the area reservation.


12. Please grill outside the veranda for fire protection reasons.


13. Please make payments on the first day of your stay.


On behalf of the other guests, thank you for respecting the above requests.

 Enjoy your stay!
DLACZEGO TU czyli DOLINA BARYCZY/WHY BARYCZ VALLEY

24 listopada

DLACZEGO TU czyli DOLINA BARYCZY/WHY BARYCZ VALLEY
Dolina Baryczy to miejsce niezwykłe. Jedyne i niepowtarzalne miejsce w Europie, w którym człowiek funkcjonuje z dziką przyrodą na partnerskich zasadach. Tutaj żyje dwie trzecie populacji całego polskiego ptactwa wodnego, które może poczuć się tu jak w raju. Drzemie w nich olbrzymia moc – moc niesamowitego piękna dzikiej przyrody. Kto tego jeszcze nie doświadczył - zapraszamy do nas. Kto doświadczył - przyjeżdża już bez zaproszenia.

W Dolinie czekają na Was również: trasy rowerowe, trasy piesze, szlaki konne oraz, oczywiście, ŻURAWIE i CZAPLEPytania/Rezerwacje:
 siedlisko@wroblinieckk.nazwa.pl


Nasi Goście o Dolinie:
"Wszystko, co dobre szybko się kończy - czas w Państwa pięknym Siedlisku bardzo szybko minął. Spędziliśmy cudowne dni w Dolinie Baryczy - pogoda dopisała, zwiedziliśmy na rowerach cały rezerwat Potasznia (liczba czapli i innych ptaków była zachwycająca), a następnego dnia udaliśmy się w okolice Grabownicy. Dolina Baryczy jest wyjątkowa; dużo podróżujemy i byliśmy niemal w każdym zakątku naszego kraju - jednak tak dziewiczych, naturalnie pięknych terenów, do tego cichych, bez gwaru turystycznego, nigdzie nie spotkaliśmy. No chyba, że w azjatyckiej dżungli, ale mówimy przecież o naszym kraju." 
ORAZ OCZYWIŚCIE ZAPRASZAMY TUTAJ NA NASZ FACEBOOK

I wszystko już będzie jasne

I jeszcze:


"Te lecące nad moją głową ptaszyska są niezwykłe. Ale przecież zwyczajne właśnie. Umawiają się co wieczór, między 18.00 a 19.00 na pobliskich stawach, ćwiczą skrzydła przed odlotami a może i logistykę omawiają. Wieczorami zresztą grupują się na wspólne nocowanie. Są fascynujące. Gapię się na nie, stojąc na polu z rozdziawiona gębą i słucham jak trąbią jeden przez drugiego. Hałasują niemożebnie w gruncie rzeczy. Ale ja ten hałas uwielbiam. I szum skrzydeł, kiedy lecą dość nisko i wprost nad moją głową. Są ich nieprawdopodobne ilości, klucz za kluczem. I takie "niby nic" (żaden to Władca Pierścieni ani Matrix w okularkach do trójwymiaru) a przeżycie, którego nie zamieniłabym na nic. I to za darmo, he he. Chwila prawdziwego szczęścia tam, na polu. Coś co powinno towarzyszyć człowiekowi na co dzień (nie tylko przy okazji lecących żurawi) a sami pozbawiliśmy się tego lekkomyślnie, zamieniając na choćby wspomniane multiplexy (cokolwiek to oznacza) i teraz zamiast na łąkę idziemy do psychoanalityka.
wrzesień 2012"


Welcome to the Barycz Valley!


ENGLISH
The Barycz Valley is an extraordinary place. The only place in Europe where man functions with wild nature on a partnership basis. Two-thirds of the population of all Polish waterfowl live here, which can feel like in paradise. There is tremendous power in them - the power of the incredible beauty of wild nature. Anyone who hasn't experienced it yet - we invite you to visit us. Anyone who has - comes without invitation.

In the Valley, also waiting for you: bicycle routes, hiking routes, horse trails and, of course, 
CRANES and HERONS 


Dolina Barycz

The largest ornithological reserve in Poland
The largest complex of fish ponds in Europe
The largest landscape park in Poland

300 ponds 
270 species of wetland birds
Barycz Valley is a part of 
NATURA 2000Staw/pond Gornik: Wrobliniec and river Barycz to the right, Bartniki to the left.

Dudek/Hoopoe
Kompleks stawow Potasznia/Potasznia pond complex
Połowy karpi na stawach milickich/ Carp catch at the Milicz ponds

River Barycz in Wrobliniec

Copyright © 2017 Żuraw i Czapla