14 września 0

Noclegi we Wróblińcu/accommodation in Wróbliniec


Wyjątkowa agroturystyka z duszą/A unique agritourism with soul!

Nocleg pod lasem w Dolinie Baryczy
 z dala od reszty wsi
Kominki, kuchnie kaflowe
Cisza, spokój i przyroda
Lasy, łąki, grzyby, jagody
Raj psi i ptasi 
Spokój, natchnienie, inspiracja...Diesel

Apartamentu srodkowa/middle apartment

Apartamentu zachodnie/ West apartment


🌳🌳🌳

Co można robić we wróblińcu/what can you do in Wróbliniec…

Spaceruj lub pływaj kajakiem po Baryczy/walk or kayaking along Barycz

Spędzaj czas w lesie/spend time in the forest

Oglądaj zachód słońca/watch the sunset

Bawić się z czworonożnymi przyjaciółmi/play with four-legged friends

Obserwuj ptaki/wach the birds
Żuraw i Czapla we Wróblincu oferuje wyjątkowe noclegi tuż na skraju lasu. Apartamenty w naszym gospodarstwie agroturystycznym są w pełni wyposażone, luksus, który oferujemy, to świeże powietrze oraz cisza i spokój. Leśny spacer z psem lub przejażdżka rowerem do najbliższego stawu (który jest po drugiej stronie wsi). Możliwość rozkoszowania się domowym trzaskającym ogniem. Może obiad ugotowany na kuchence opalanej drewnem lub wieczór z książką/grą planszową, bez rozpraszania się telewizorem i połączeniem Wi-Fi. Jeśli masz szczęście, możesz doświadczyć gwiaździstej nocy lub zobaczyć, jak duże stada żurawi przelatują tak nisko nad farmą, że słychać trzepotanie ich skrzydeł (przelatują codziennie rano i wieczorem ;-)).
---


Żuraw i Czapla in Wróbliniec offer a quite unique accommodation right at the edge of the forest. The apartments at our agriturism farm are fully equipped but simple. The luxury we offer includes fresh air, peace and quiet. An opportunity to enjoy a homemade crackling fire. Perhaps a dinner cooked on the stove or an evening with a book or a board game, without the distraction of television and wi-fi connection. You may experience a starry night, or see when large flocks of cranes fly so low over the farm that you can hear their wings beat (they pass every morning and every evening ;-))


Leśnictwo Wróbliniec jest częścią nadleśnictwa Milicz. Leży na terenie dolnośląskiej części Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy oraz obszarze " Natura 2000 ". Jest to jeden z największych w Polsce obszarów chronionych. Rezerwat " Stawy Milickie " należy do światowej sieci " Żyjące jeziora " i pod względem wielkości są trzecie w Europie (sztuczne). Poruszając się szlakami wyznaczonymi na terenie rouw kon Leśnictwa Wróbliniec (szlak rowerowy, konny) możemy podziwiać bogactwo przyrody. Często można się natknąć na dziki, sarny, jelenie. Wiosną i jesienią widać przelatujące wielkie stada żurawi i gęsi zbożowych, a z rzadszych bąka, bączka, rybitwę czarną i rzeczną , bocian czarny. Naszą krainę zamieszkuje również orzeł bielik. W Lesnictwie Wróbliniec znajduje sie cenne drzewo Dąb, którego wiek oblicza sie na ponad 200 lat. Zapraszamy do Lesnictwa Wróbliniec i korzystania z uroków przyrody i wytyczonych szlaków turystycznych (tekst na znaku miejsce odpoczynku we Wróblińcu, Milicz Pro Natura E.F.S. Stowarzyszenie Zagroda).Wróbliniec Forest District is part of the Milicz Forest District. It is located in the Lower Silesian part of the Barycz Valley Landscape Park and the "Natura 2000" area.  It is one of the largest protected areas in Poland. The "Milickie Ponds" reserve belongs to the global network of "Living Lakes" and is the third largest in Europe (artificial) in terms of size.  
By following the trails marked in the area of ​​the Wróbliniec Forest Range (bicycle and horse trails), we can admire the richness of nature. You can often come across wild boars, roe deer and deer.  In spring and autumn, you can see large flocks of cranes and bean geese flying, and the rarer ones include bitterns, black and common terns, and black storks. A white-tailed eagle also inhabits our land.  In the Wróbliniec Forest District there is a valuable Oak tree, which is estimated to be over 200 years old. We invite you to the Wróbliniec Forest and enjoy the charms of nature and marked tourist trails.


Miejsce odpoczynku we Wróblińcu/resting place in Wróbliniec

Stary dąb w Nadleśnictwie Wróbliniec
The old oak


Nie mniej ważny/last but not least:


LEŚNY SAVOIR - VIVRE 
"Parkuj w wyznaczonych miejscach, nie wjeżdżaj do lasu samochodem, quadem ani motocyklem. Uszanuj mieszkańców lasu - zachowaj ciszę. Nie kop ani nie niszcz niejadalnych grzybów. Dbaj o czystość - zabierz śmieci ze sobą. Możesz zabrać ze sobą psa, ale prowadź go na smyczy.  Biwakuj i rozpalaj ogniska tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
 Kolekcjonuj wspomnienia, rośliny zostaw w lesie".

FOREST SAVOIR - VIVRE 
"Park in designated areas, do not enter the forest by car, quad or motorcycle.  Respect the forest inhabitants - stay silent.  Do not dig or destroy inedible mushrooms.  Keep it clean - take your garbage with you.  You can take your dog with you, but keep it on a leash.  Camp and light fires only in designated areas.  Collect memories, leave the plants in the forest".💚💚💚
Greetings 
from 
Żuraw i Czapla!
 #noclegi #wrobliniec #dolinabaryczy #rowerowewakacje #agroturystyka  #wakacjenawsi #slowpolska #dogfriendlyplace
Copyright © 2017 Żuraw i Czapla