Ceny/Price list 2024

26 czerwca

Ceny/Price list 2024

Rezerwacje i pytania wyłącznie drogą mailową


Uwaga, nowy adres e-mail!


Gospodarstwo agroturystyczne we Wróblińcu

ZA ILE, czyli CENNIK

Poniżej podajemy ceny za wynajęcie 1 apartamentu na 1 dobę, jeśli pobyt wynosi min. 2 dobowy. Każdy apartament jest dwupoziomowy, z częścią kominkową i kuchnią z jadalnią na dole oraz sypialnią na górze plus dwie łazienki. Każdy posiada osobny taras i ogródek.Rezerwacje i pytania wyłącznie drogą mailową:


 siedlisko@wrobliniec.com


Odpowiedź najpóźniej na drugi dzień.


CENY 2024


4 osoby - 420 zł 

3 osoby - 320 zł 

2 osoby - 270 zł 

1 osoba - 220 zł 


W cenę noclegu wliczone jest drewno do kominka.


WAŻNE:
1. Przy pobytach 1-dobowych do ceny doliczamy 50%.
2. DOBA HOTELOWA standardowo trwa od godz.15.00 do 11.00. Jeśli w tym samym dniu nie ma zmiany gości można przyjechać wcześniej / zostać dłużej (szczegóły do ustalenia w trakcierezerwacji).
3. Ze względu na specyfikę miejsca (cisza, spokój, przyroda.) Nie przyjmujemy grup.
4. Potwierdzeniem rezerwacji terminu jest wpłata zaliczki*.
5. Dane konta (i opis dojazdu) przesyłamy w trakcie rezerwacji.
6. Rezerwacja jest równoznaczna z akceptacją karta gościa: 

*Zaliczka z zasady jest bezzwrotna. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy odwołanie pobytu nastąpi na tyle wcześnie, że zdążymy przyjąć kolejną rezerwację na ten sam termin.Z A P R A S Z A M Y  S E R D E C Z N I E!


ENGLISH

Below are the prices for renting 1 apartment for 1 day, if the stay is min. 2 day. Each apartment is two-level, with a fireplace area and a kitchen with a dining room downstairs and a bedroom upstairs plus two bathrooms. Each has a separate terrace and garden. Reservations and inquiries only by e-mail:

Reply no later than next day.


PRICE LIST 2024


4 people - 420 zł 

3 people - 320  zł 

2 people - 270 zł 

1 person - 220 zł 


The price of accommodation includes wood for the fireplace.


IMPORTANT:

1. For 1-day stays, we add 50% to the price.

2. A HOTEL DAY usually lasts from 15.00 to 11.00. If there is no change of guests on the same day - you can arrive earlier / stay longer (details to be arranged during the reservation).

3. Due to the specificity of the place (quiet, calm, nature.) We do not accept groups.

4. The confirmation of the reservation is the advance payment*.

5. Account details (and directions) are sent during the booking process.

6. Reservation is tantamount to acceptance of the guest card:

GUEST CARD

*The advance payment is generally non-refundable. The exceptions are situations when the cancellation of the stay occurs early enough for us to accept another reservation for the same date.


WELCOME!
Copyright © 2017 Żuraw i Czapla